E-learning o výživě a léčebné výživě, pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP).

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání (DV) ve zdravotnictví. V projektu je vytvořeno a pilotně ověřeno 15 vzděl. e-learningových modulů pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP)-účastníků DV (nutriční asistenti, nutriční terapeuti, všeobecné sestry, farmaceutičtí asistenti) zaměřených na výživu a léčebnou výživu: Léčebná výživa při nemocech GIT, Léčebná výživa při metabol.onemocněních, Léčebná výživa onkologicky nemocných, Léčebná výživa kardiovaskulární, Léčebná výživa-neurologie, Léčebná výživa-psychiatrie, Léčebná výživa-endikronologie, Léčebná výživa-pediatrie, Léčebná výživa-potravinové intolerance, Léčebná výživa-infekční nemoci, Výživa v chirurgii, Výživa diabetiků, Výživa podvyživených, Výživa obezních, Výživa seniorů.

Moduly pilotně ověřilo 40 zástupců cíl. skupiny. Vytvořené moduly zvýší dostupnost celoživotního vzdělávání NZP.

img1

Nabídka výukových modulů

E-learning nabízí celkem 15 výukových modulů, každý modul je soustředěn na určitou situaci. Modul je složen z několika slidů, neboli stránek, na kterých je samotný obsah.

Obsahem však není pouze text, uživatel musí v průběhu plnit různé interaktivní úlohy. Pro příjemnější učení jsou moduly proloženy ilustracemi, animacemi a videonahrávkami, které zpestřují už tak velice zajímavý obsah.

img2

Ukázka slidu

img3

Každý modul má také svá skripta a pracovní sešit.

Testy

Každý modul je zakončen testem, který prověří účastníkovy nově nabyté znalosti.

img4

E-learning obsahuje 15 modulů, to je celkem 675 slidů textu. Obsah doplňuje 542 interaktivních prvků, 241 ilustrací a 87 animací.

skripta              cocitron

+420 733 444 101