Publicita

Společnost PRISCO s.r.o. úspěšně zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012155 pod názvem projektu Šance pro zaměstnance II. – zaměstnanci se budou vzdělávat v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti a Účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

+420 733 444 101