Služby

Předpokladem každé investice je návratnost. Aby byly náklady vynaložené na vzdělávání pod kontrolou musejí vycházet z plánu, který je reálný a naprosto respektuje nejen stávající, ale i budoucí potřeby každé společnosti. Proto je nepostradatelnou součástí každého vzdělávání  jeho evaluace.

Poradíme Vám s nastavením vzdělávacího procesu, připravíme pro Vás vzdělávací plán a pomůžeme Vám dosáhnout vytyčených cílů v oblasti vzdělávání. 

Společnost PRISCO s.r.o. nabízí nejen vzdělávací programy (semináře, tréninky, workshopy) marketingových, prodejních a komunikačních dovedností a technik. V naší nabídce najdete také školení odborná a specifická. V případě týmů z jedné společnosti bude připraven a realizován program na základě individuálních požadavků a potřeb klienta.

Našimi vzdělávacími programy směřujeme k tomu, aby se žádoucí změny staly trvalou součástí pracovního chování účastníků vzdělávacích programů. Ve všech směrech tak dojde k pozitivním efektům pro zákazníka/firmy, a to v oblastech: interpersonálních, marketingových, obchodních, finančních i ekonomických.

V průběhu realizace vzdělávání jsou využívány metody zpětných vazeb a průběžné evaluace vzdělávacího procesu. Po každé zrealizované vzdělávací aktivitě lektor zpracuje Zprávu lektora, která shrnuje podstatné výstupy, postřehy a náměty na další rozvoj skupiny. V případě realizace komplexnějšího vzdělávacího programu jsou zpracovávány Průběžné hodnotící zprávy (vždy po skončení ucelené etapy vzdělávacího programu) a na konec realizace programu je zpracována Závěrečná zpráva.

shutterstock_219092455 [PÞevedenù]


+420 733 444 101