Školení

Jednou z priorit dnešní doby v tvrdém konkurenčním prostředí je vzdělávání a příprava pracovníků k optimálnímu výkonu práce. Při této činnosti je důležité dbát na jeho správné nastavení. Máli být systém efektivní a máli mít přetrvávající charakter, mělo by se k tomuto vzdělávání přistupovat komplexně.

Vzdělávání a rozvoj zaměstanců by měl tvořit nedílnou součást procesu řízení.

S tím velmi úzce souvisí identifikace potřeb rozvoje a vzdělávání, včetně sestavení plánů osobního a odborného rozvoje pracovníků.

Služby naší společnosti PRISCO s.r.o. berou v úvahu všechny potřebné faktory tohoto procesu. Snažíme se přistupovat ke každému klientovi individuálně, protože jedině tak může přinést naše společná práce potřebný výsledek.

Společnosti, které vnímají vzdělávání svých zaměstanců pozitivně, dosahují konkurenční výhody pomocí vyšší kvality pracovníků, která se promítá ve všech úrovních společnosti.

Desatero zásad pro dosažení EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ:

  • Motivace pracovníků ke vzdělávání
  • Stanovení cílů a metod hodnocení dosažených výsledků
  • Podpora účastníků vzdělávání a zpětná vazba
  • Pocit seberealizace a uspokojení
  • Aktivní charakter vzdělávání
  • Vhodná volba nástrojů a metod vzdělávání
  • Variantnost metod vzdělávání a cílená změna
  • Dostatečný časový prostor pro zvládnutí předmětu vzdělávání
  • Průběžné upevňování vědomí vzdělávaných pracovníků o dosažených výsledcích
  • Správné určení stupně složitosti – úrovně složitosti vzdělávání

Naše společnost má v nabídce také kurzy akreditované. Na této nabídce neustále pracujeme a snažíme se ji dle potřeb zjištěných u našich zákazníků rozšiřovat. V současné době můžeme nabídnout tyto akreditované kurzy:

NÁZEV AKREDITACE HODINOVÁ DOTACE
   Čtení a kreslení technické dokumentace 50
   Ekonom práce 100
   Lektor dalšího vzdělávání 100
   Manažer 120
   Marketing 100
   Operátor call centra 120
   Vedoucí provozu – mistr/mistrová 120
   Organizačně technicky pracovník 104
   Základy podnikání 150
   Základy podnikání 120
   Poradce pro výživu 120
   Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 140
+420 733 444 101