E-learning o výživě a zdravotní výživě

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

CZ.1.07/3.2.07/04.0065

V září 2013  jsme zahájili projekt s názvem „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji“, jehož realizace bude trvat 15 měsíců. Cílem je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví v Moravskoslezském kraji a zvýšit tak kvalitu a rozsah nabídky a dostupnosti dalšího vzdělávání zaměřeného na odborná témata v regionu.

Během realizace projektu bude vytvořeno 15 vzdělávacích e-learningových modulů zaměřených na výživu a léčebnou výživu (např. při nemocech GIT, metabolických nebo kardiovaskulárních onemocněních, při léčbě onkologicky nemocných) a určených pro další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jednotlivé e-moduly před ukončením projektu pilotně ověří cílová skupina 40 osob tvořená nelékařskými zdravotnickými pracovníky působícími především jako nutriční asistenti, nutriční terapeuti, farmaceutičtí asistenti nebo všeobecné sestry vykonávající nutriční péči.

Kromě rozšíření nabídky studijních témat zvýší realizace projektu dostupnost vzdělávání – zvolená distanční forma studia je pro budoucí uchazeče/absolventy o prohloubení kvalifikace mnohem flexibilnější, časově a místně dostupnější než klasická prezenční výuka.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji byl v listopadu 2014 úspěšně ukončen. Během realizace se podařilo dosáhnout všech plánovaných cílů, a to v očekávaném rozsahu i termínu. Výsledkem je komplexní vzdělávací program tvořený 15 samostatnými moduly poskytující absolventům z řad nelékařských zdravotnických pracovníků – nutričním asistentům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, farmaceutickým asistentům – nadstandardní vzdělávací zázemí z oblasti léčebné výživy. Vzdělávací program nabízí moderní výukové prostředí, tvořené min. 630 slidy odpovídajícím min. 90 hodinám výuky. Poměr slidů s prvky interaktivity u většiny modulů překračuje 60 %. Účastníkům jsou u každého modulu k dispozici jak e-slidy s výukovou látkou, tak skripta a pracovní sešity. Studium je ukončeno samohodnotícím testem generujícím osvědčení v případě úspěšného absolvování. Prostřednictvím fóra a e-mailového kontaktu je účastníkům k dispozici lektor s odbornou kompetencí.

Kvalita vzdělávacího programu byla podpořena získáním akreditace České asociace sester. Podařilo se tak splnit základní cíl projektu, kterým bylo prohloubit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím komplexního vzdělávacího e-learningového programu určeného nelékařským zdravotnickým pracovníkům působícím v oblasti nutriční péče, čímž jsme přispěli ke zvýšení kvality pracovní síly v Moravskoslezském kraji.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte projektový tým e-mailem: info@priscocz.cz, nebo telefonicky: +420 733 444 101.

untitled3

+420 733 444 101