Příležitost pro 50 plus!

Naše společnost realizuje projekt: Příležitost pro 50 plus!
S registračním číslem: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/007099 a obdobím realizace: prosinec 2017 – listopad 2018.

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob starších 50 let se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje z řad uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Cílem celého projektu je podpora a zprostředkování zaměstnání cílové skupině v souladu s její kvalifikací. Předpokladem je umístění 8 osob na pracovní místa a celková podpora během jejich pracovního procesu, proškolení a motivace cílové skupiny a jejich znovuzapojení do pracovního procesu i přes jejich hendikepy. Komplexem aktivit projektu napomůžeme maximálně rozvinout potenciál cílové skupiny k posílení její pozice na trhu práce a podpoříme nalezení vhodného zaměstnání.

Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání z Moravskoslezského kraje evidování na úřadu práce s kumulací hendikepů na trhu práce. Konkrétně se jedná o osoby ve věku 50 a více let s tělesným, duševním nebo kombinovaným postižením, uznaným v I., II. nebo III. stupni nebo zdravotně znevýhodněným.

Na začátku projektu proběhlo kontaktování a nábor cílové skupiny a také individuální pohovory vedoucí k výběru cílové skupiny. Dále probíhalo poradenství prostřednictvím individuálních konzultací, které bude moci cílová skupina využívat dle svých potřeb během celé realizace projektu.

Po náboru cílové skupiny se uskutečnila bilanční diagnostika pro 10 osob z cílové skupiny se specialistou v oblasti psychologie a následné zpracování a vyhodnocení této diagnostiky. Následovaly motivačně aktivizační semináře zaměřené na motivaci jednotlivců k seberozvoji a hledání cest k navrácení na trh práce, možnosti a způsoby hledání práce a odstraňování bariér. Po testování a motivačních seminářích se uskutečnily rekvalifikační kurzy z oblasti Asistentka, Obsluha osobního počítače a Strážný. Pro zájemce byla zajištěna výuka cizího jazyka – respektive Anglického jazyka a realizoval se kurz se zaměřením na rozvoj digitálních kompetencí.

+420 733 444 101