Další šance pro 50 plus!

CZ.1.04/3.3.05/D6.00140

Dne 15. 11. 2014 naše společnost zahájila další projekt, který je zacílen na osoby nad 50 let. Projekt nese název „Další šance pro 50 plus!“ a jeho realizace bude trvat 12 měsíců. Projekt je určen pro cílovou skupinu – osoby nad 50 let se zdravotním omezením nebo dlouhodobě nezaměstnané z Moravskoslezského kraje a jeho cílem je zvýšit uplatnitelnost této cílové skupiny na trhu práce.

Projekt zájemcům ZDARMA nabízí:

–       Pracovní poradenství: jedná se o skupinové a individuální poradenství, které má informačně-motivační funkci. Celkem 10 potřebným zájemcům projekt poskytne pracovní diagnostiku, díky níž se dozví své dispozice a potřeby ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce.

–       Rekvalifikační kurzy: celkem 24 osob z CS projde rekvalifikačním kurzem se zaměřením Strážný nebo Asistent/ka – sekretář/ka.

–       Pracovní uplatnění: v rámci projektu proběhnou workshopy CS s potenciálními zaměstnavateli a 16 účastníků získá díky projektu pracovní místo.

Smyslem projektu je posílení motivace, informovanosti, zvýšení kvalifikace a zprostředkování pracovních míst úspěšným absolventům vzdělávacích aktivit.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

logo copy2

+420 733 444 101