Šance pro zaměstnance

Společnost PRISCO s.r.o. od 15. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004240 a názvem Šance pro zaměstnance. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím podnikového vzdělávání posílit znalosti zaměstnanců společnosti. Projekt obsahuje komplexní soubor vzdělávacích aktivit pro jednotlivé zaměstnance společnosti, jež povedou k vyšší adaptabilitě zaměstnanců, zvýšení jejich odborné kvalifikace a tím posílení pozice společnosti na trhu. Projekt bude zahrnovat kurzy jako např.: měkké a manažerské dovednosti, obecné IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy a právní kurzy a další. V projektu bude proškoleno celkem 7 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.

+420 733 444 101