genderová problematika

 

Že mají ženy a muži rozdílné přístupy ke světu, rozdílné potřeby a rozdílné prožívání, to se tak nějak ví. Ale zohledňujeme to ve svých firmách? Snažíme se budovat přívětivé prostředí pro všechny? Většinou si myslíme, že víme, co ten druhý potřebuje. Když to potřebujeme my, tak je to přece v nejlepším pořádku.

No ale ruku na srdce. Kdy jsme se naposledy zamysleli nad potřebami svých zaměstnanců? Jsou opravdu spokojeni s tím, co jim poskytujeme? V současné době světem hýbe  genderová problematika. Co to je? Proč bychom se tím měli zabývat? Co to  firmě přinese? Je to jen módní trend, který za chvíli zmizí a přijde něco nového?

Řeknete si: „Spousta otázek.“ Chcete znát odpověď?

Jste-li firmou, které záleží na svých zaměstnancích, domluvte si schůzku a pojďme se nezávazně pobavit o tom, co by změna těchto stereotypů mohla přinést ve Vaší firmě a jak to postupně aplikovat tak, aby byli Vaši zaměstnanci spokojeni a Vy také.

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad evropského práva a vztahuje se na celou   oblast společenského života. Zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace z důvodu pohlaví na pracovním trhu je významným předpokladem ekonomického růstu, a proto aktivní uplatňování principů rovných příležitostí žen a mužů by mělo být samozřejmostí v každé společnosti.

Školení v této oblasti se proto zaměřují na poskytování potřebných informací a zavádění efektivních opatření na zlepšení rovných podmínek do života firem. Motivace k posílení rovných příležitosti a překonání genderových stereotypů bude základem při budování pozice organizace mezi konkurenty.

shutterstock_157897214 [PÞevedenù]

 

 

 

 

 

 

Naše společnost ve svých tématech prosazuje:

– Genderové hodnoty a jejich nastavení ve firemní dokumentaci

– Genderové role a jejich uplatňování v týmu

– Styly práce a povaha vztahů mezi nadřízenými a podřízenými

– Role žen v současné době; Genderový přístup, jako součást systému řízení firmy

– Personální politika: výběr zaměstnanců/kyň, vzdělávání, kariérní systém, platová politika

– Cíle, organizační schéma, vertikální a horizontální genderová segregace pracovních pozic

+420 733 444 101