školení šitá na míru

 

Úplné pochopení a ztotožnění se s Vašimi cíli, které od vzdělávacích aktivit očekáváte, je základní kritérium pro úspěšný projekt!

 

Školení podle skutečných potřeb, ne podle obecných osnov

Dnešní trh a nabídka nejrůznějších školení, workshopů či seminářů, nabízí nepřeberné množství propracovaných systémů či metod, které jsou aplikovatelné v obecné rovině do všech firem, v rámci firem do všech jejich oddělení a v rámci oddělení na všechny jejich pracovníky. V mnoha případech tento fakt vede k nulovému či pouze částečnému naplnění klientova očekávání od takového školení.

Jedním z hlavních cílů PRISCO s.r.o., je poskytovat služby vedoucí nikoliv k obecně platným závěrům a pravdám, ale k závěrům konkrétním, vztahujícím se ke klientovi.

Naše školení na míru se od „školení podle neměnných osnov“ liší přesným zacílením, flexibilitou a především finálním výsledkem!

 

Teambuilding:

Budování a rozvoj pracovních týmů

Týmové aktivity, z pravidla soutěžního a fyzicky méně náročného charakteru. Jednotlivci i týmy jako celek, jsou cíleně přiváděni do nezvyklých, ale reálných situací. Cílem je především posílit týmového ducha ve všech pohledech a poukázat na silné a slabé stránky na úrovni jednotlivců i týmů. Teambuilding poskytuje jedinečnou a nezkreslenou zpětnou vazbu o tom, jak fungují týmy i jak fungují jednotlivci v reálném světě.

Konkrétní cíl teambuildingu je vždy stanoven ve spolupráci s klientem. Náš tým je s cílem vždy ztotožněn a veškeré výše uvedené aktivity vedou výhradně k jeho naplnění.

 

Teamspirit:

Motivace, zábava a společný zážitek

Nastartování nových a upevňování stávajících vztahů, stmelení kolektivu skrze celou firmu, oživení týmové atmosféry. Obsah je atraktivní a dynamický, většinou soutěžního charakteru. Teamspirit poskytuje silné pozitivní zážitky. Hranice prožitku jsou limitovány pouze vaší fantazií přenesené do reálného světa a vynaloženými prostředky.

+420 733 444 101