školení specifických dovedností

Prostřednictvím našeho kvalifikovaného týmu lektorů zajišťujeme i specifická školení zaměřená na oblast jedinečných výrobních a zpracovatelských technologií a softwarů. Jedná se o tematicky náročnou oblast školení, vyžadující vysokou odbornost lektorů a úzkou spolupráci s klientem při jejich přípravě.

Profesní odbornost zaměstnanců je přitom právě v oblasti specifických a ojedinělých technologií zásadním prostředkem udržení a zvyšování kvality práce, předcházení chybám způsobeným nesprávnými postupy, které mohou mít zejména při využívání drahých a technicky vysoce vyspělých technologií pro společnost obrovské finanční důsledky. Speciální odbornost pracovníků podporuje udržitelnost pracovních míst a zvyšuje jejich hodnotu pro zaměstnavatele.

+420 733 444 101